brunch

You can make anything
by writing

C.S.Lewis

by Master Seo Apr 03. 2017

32.국내-홍천-비발디파크와 오션월드

수영.스키.수영.수키

대명 비발디

여름 , 겨울 너무 좋은곳.


오션월드는 수영하기 너무 좋아요~

단지 사람이 많으니 평일에 꼭 가시기 바랍니다.

주말엔 사람이 너무 많아요~


비발디 파크

겨울 1월경은 스키와 수영을 동시에 할수있는 곳입니다.


1.창덕궁후원 https://brunch.co.kr/@topasvga/1302.명동 https://brunch.co.kr/@topasvga/1313.북한산 국립공원 https://brunch.co.kr/@topasvga/1324. 롯데월드 https://brunch.co.kr/@topasvga/1335. 북촌한옥마을 https://brunch.co.kr/@topasvga/1346.홍대 https://brunch.co.kr/@topasvga/1357.동대문 디자인플라자 https://brunch.co.kr/@topasvga/1368.인사동 https://brunch.co.kr/@topasvga/1379.이태원 https://brunch.co.kr/@topasvga/13810.남산 https://brunch.co.kr/@topasvga/13911.광장시장 https://brunch.co.kr/@topasvga/14012.한국민속촌 https://brunch.co.kr/@topasvga/14113.에버랜드 https://brunch.co.kr/@topasvga/14214.아침고요수목원 https://brunch.co.kr/@topasvga/14315.서울랜드 https://brunch.co.kr/@topasvga/14416.비발디파크 https://brunch.co.kr/@topasvga/14517. 속초 https://brunch.co.kr/@topasvga/14618.경포대 https://brunch.co.kr/@topasvga/14719.안면도 꽃지해수욕장 https://brunch.co.kr/@topasvga/14820.경주 북국사와 석국암 https://brunch.co.kr/@topasvga/14921. 경주 첨성대 https://brunch.co.kr/@topasvga/15022. 남해 독일마을 https://brunch.co.kr/@topasvga/15123. 보성 녹차밭 https://brunch.co.kr/@topasvga/15224. 한라산 어리목코스 https://brunch.co.kr/@topasvga/15325. 제주 우도 https://brunch.co.kr/@topasvga/15426. 제주 성산일출봉 https://brunch.co.kr/@topasvga/15527. 제주 서귀포 매일올래시장 https://brunch.co.kr/@topasvga/15628. 남해 가천 다랭이 마을 https://brunch.co.kr/@topasvga/15729. 해운대 https://brunch.co.kr/@topasvga/15830. 충남 해미읍성 https://brunch.co.kr/@topasvga/15931. 인천 무이도 https://brunch.co.kr/@topasvga/16032. 송도 센트럴파크 https://brunch.co.kr/@topasvga/16133. 평창 오대산 https://brunch.co.kr/@topasvga/17134. 단양 도담산봉 https://brunch.co.kr/@topasvga/177

  https://brunch.co.kr/@topasvga/23835. 안동 하회마을 https://brunch.co.kr/@topasvga/178

                  https://brunch.co.kr/@topasvga/239  36. 영덕 대게 https://brunch.co.kr/@topasvga/179

              https://brunch.co.kr/@topasvga/240  37. 주왕산 국립공원  https://brunch.co.kr/@topasvga/180

                     https://brunch.co.kr/@topasvga/241 38. 포항 죽도시장 맛집 https://brunch.co.kr/@topasvga/181

   https://brunch.co.kr/@topasvga/242   39. 경주 석굴암 https://brunch.co.kr/@topasvga/182

https://brunch.co.kr/@topasvga/24340. 경주 안압지 https://brunch.co.kr/@topasvga/183

https://brunch.co.kr/@topasvga/24441. 울산 십리대숲길 https://brunch.co.kr/@topasvga/184

https://brunch.co.kr/@topasvga/24542. 부산 감천문화마을 https://brunch.co.kr/@topasvga/18544. 부산 해운대 https://brunch.co.kr/@topasvga/187

https://brunch.co.kr/@topasvga/257

https://brunch.co.kr/@topasvga/254

45. 부산 태종대 https://brunch.co.kr/@topasvga/188

https://brunch.co.kr/@topasvga/24746. 부산 송도해수욕장 https://brunch.co.kr/@topasvga/189

  https://brunch.co.kr/@topasvga/248  47. 거제 바람의 언덕 https://brunch.co.kr/@topasvga/190

https://brunch.co.kr/@topasvga/253

https://brunch.co.kr/@topasvga/25048. 거제 몽돌해변 https://brunch.co.kr/@topasvga/191

  https://brunch.co.kr/@topasvga/249  49. 거제 외도 https://brunch.co.kr/@topasvga/192

  https://brunch.co.kr/@topasvga/252

  https://brunch.co.kr/@topasvga/25150. 부산 깡통시장 https://brunch.co.kr/@topasvga/193

  https://brunch.co.kr/@topasvga/256

  https://brunch.co.kr/@topasvga/255

  https://brunch.co.kr/@topasvga/246  51. 창녕 우포늪 https://brunch.co.kr/@topasvga/194

https://brunch.co.kr/@topasvga/25852. 대전 계족산 https://brunch.co.kr/@topasvga/195

https://brunch.co.kr/@topasvga/259

 

매거진의 이전글 22.국내-과천-서울랜드,서울대공원-3시간 걷는코스

작품 선택

키워드 선택 0 / 3 0

댓글여부

afliean
브런치는 최신 브라우저에 최적화 되어있습니다. IE chrome safari